Services Image

מה ההבדל בין חברת סיעוד לתאגיד?

"רק כרישים שוחים בזה"

כל מי שחיפש עובד/ת זרה לבן משפחתו מכיר את הרגשת חוסר האונים של חיפוש אחר אותה מחט בערמה של שחט, את העובד המתאים ביותר לבן המשפחה האהוב, זה שנוכל לסמוך עליו שידאג ויהיה מלא חמלה, אנחנו נתקלים בעולם תוכן מורכב וקשה להתמצאות, מי נגד מי כאן?

נתחיל בהבדל החשוב בין חברת סיעוד לתאגיד עובדים זרים.

פעמים רבות אני שואלת לקוחות מה שם התאגיד של העובדת הזרה והם עונים לי את שם החברת הסיעוד – ולהפך.

זה לא אותו דבר.

  • תאגיד עובדים זרים (חייב להיות מורשה): ביכולתו לייבא את העובד הזר לארץ, לבצע השמה בבית, הוא האחראי על חידוש הוויזה, ובעיקרון מהווה "האבא והאמא" של העובד בארץ. התשלומים לתאגיד מסתכמים בתשלום חד פעמי של 2000 ₪ כולל מע"מ על השמה של עובד זר, ו70 ₪ בחודש דמי תאגיד (עבור טיפול בחידושי ויזות, ביקור עו"ס אחת לכמה חודשים).
  • תאגיד עובדים זרים אינו מעסיק את העובדים הזרים ואינו מחויב למצוא להם החלפה כאשר הם יוצאים לחופשה.
  • חברת הסיעוד משמשת כקבלן משנה של ביטוח לאומי, היא מממשת בפועל את גמלת הסיעוד ע"י עבודת מטפלת בבית. חברת הסיעוד משלמת למטפלת שכר שעתי ע"פ כמות השעות המגיעות לפי הזכאות (נניח 30 שעות בשבוע) ומחייבת את ביטוח לאומי במקביל.
  • אפשר להעסיק עובד זר בהעסקה משותפת עם חברת הסיעוד במצב זה גמלת הסיעוד עוברת דרך חברת הסיעוד או בהעסקה ישירה במצב זה גמלת הסיעוד מתורגמת לכסף ועוברת ישירות לחשבון הבנק של הזכאי והוא המעסיק היחיד.
  • גם חברת הסיעוד אינה מחוייבת למצוא החלפה לעובד זר בחופשה.

דוגמא להמחשה: גברת כהן זכאית לגמלת סיעוד ברמה 6, התאגיד יעזור לה להוציא היתר לעובד זר (או שהיא תוציא בעצמה), יאתר עבורה במאגר עובדת זרה שנמצאת בארץ או יציע לייבא עבורה עו"ז מחו"ל, התאגיד הוא זה שיטפל בהגעת העובדת, בהשמתה בבית האדם המבוגר ובחתימה על החוזה בין המשפחה לעובדת הזרה.

חברת הסיעוד: תרשום את העובדת הזרה כעובדת בחברה, תוציא לה יומן עבודה חודשי, תשלם לה לפי היקף השעות השבועיות שנקבע ע"י ביטוח לאומי, תשלם לה זכויות סוציאליות- בהתאם להיקף ההעסקה.

טיפ של אלופים: ניתן להתמקח על גובה השכר השעתי של העובדת הזרה מול חברות הסיעוד. זה חשוב לכם מכיוון שככל שהחלק היחסי של שחברת הסיעוד משלמת גבוה יותר, כך החלק שלכם קטן יותר.

לעוד טיפים, התייעצויות ועזרה, מוזמנים לפנות אלי,

 

גלילה למעלה